Blog

Viete ako správne čítať LV?

Viete ako správne čítať LV?

ČASTI C: ŤARCHY

V tejto časti sa dozviete, aké ťarchy sú na vašej nehnuteľnosti. Na každom LV-čku by mala byť zapísaná ťarcha, ktorá vzniká zo zákona: Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z. Toto záložné právo je tam preto, ak by ste sa náhodou stali dlžníkom (napr. na poplatkoch spojených s bytom – fond opráv) - platili by tieto nedoplatky ostatní vlastníci bytov zo spoločného fondu.

V takomto prípade sa môžu vlastníci rozhodnúť a využiť svoje zákonné záložné právo k bytu neplatiča a začať s predajom bytu na dražbe, a teda z výťažku dražby vymôcť chýbajúce peniaze do fondu. Ďalšie najbežnejšie ťarchy sú: záložné právo v prospech banky, ak ste financovali nehnuteľnosť cez hypotéku, doživotné právo užívania, napr. rodičov, úplne bežné najmä v Bratislave je záložné právo v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy na nesplatenú časť ceny bytu do určitého dátumu. Jedná sa o 10 ročné záložné právo, kedy sa odkupovali byty od mesta a aby sa predišlo kšeftovaniu s bytmi, mesto malo podmienku, kedy by ste v prípade predaja bytu počas trvania záložného práva museli doplatiť zľavu z ceny bytu, ktorú vám mesto poskytlo.

Na LV môžu byť aj ťarchy, pri ktorých musíte byť OSTRAŽITÍ - sú to najmä záložné právo tretích osôb, záložné právo exekútora alebo nebankovej inštitúcie, vecné bremená - doživotné právo užívania, právo prechodu, prejazdu a právo vstupu. Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné kúpu nehnuteľnosti poriadne zvážiť a poprípade sa poradiť o kúpe s advokátom.

 

Váš Dominik