Blog

Viete ako správne čítať LV?

Viete ako správne čítať LV?

ČASŤ B - VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

V časti B sa dozviete všetky potrebné informácie o vlastníkovi bytu: ulica, kde sa byt nachádza, podlažie a číslo bytu. Príklad, bývam na Holíčskej 16, na 6. poschodí no na LV to je napísané ako 7. podlažie, nakoľko priestor pri schránkach a kde sú pivnice sa už berie ako 1. nadzemné podlažie (ak byt tam boli byty, je to označené ako prízemie), číslo bytu je 28. Mám podiel na spoločných častiach a aj odkúpený spoluvlastnícky podiel na pozemku. Ak nemáte na LV uvedené "a spoluvlastnícky podiel k pozemku" nemáte odkúpenú časť pozemku - čo vôbec nie je problém, pretože pozemok sa od mesta dá kedykoľvek odkúpiť, v prípade, ak vlastníkom pozemku je mesto. Celý proces schválenia odpredaja pozemku trvá cca 3 až 4 mesiace, nakoľko napr. mesto Bratislava schvaľuje odpredaj raz za kvartál.

V mojom prípade vieme z LV zistiť aj presnú výmeru bytu z pomeru 8333/534492. Môj byt má výmeru 83,33 m2. Ak za lomítkom máte na LV celé číslo, napr. 8452/50000, neviete zistiť výmeru bytu z pomeru. V tomto prípade sa musíte pozrieť do kúpnej zmluvy, v ktorej máte výmeru uvedenú.

Kataster ma priradil ako účastníka právneho vzťahu pod číslom 108, ako vlastník som definovaný ja, teda Dominik Čačo aj s uvedeným trvalým pobytom (adresa trvalého pobytu môže byť samozrejme aj iná adresa)

Byt vlastním iba ja, preto je môj spoluvlastnícky podiel 1/1.

Ak byt kúpite ako manželia, vlastníte to podielom 1/1 (je to kvôli tomu, že ste ho počas manželstva nadobudli do BSM - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)

Ak byt kúpite ako pár, bude každý z vás vlastniť polovicu, teda podiel bude 1/2 a 1/2. Pomer samozrejme môže byť aj iný, ak niekto z páru zaplatil za byt 3/4 ceny, môže mať podiel 3/4 a druhý partner bude mať 1/4.

 

Váš Dominik